Atipikus foglalkoztatási forma egy atipikus helyzetben

Megoldási lehetőségek a foglalkoztatásban

Mit is jelent az, hogy atipikus? Azt jelenti, hogy nem tipikus, a szokásostól eltérő. A jelenlegi helyzetben egy külső kényszer hatására keresnek a munkáltatók válaszokat arra, hogyan biztosítható a folyamatos feladatellátás – a munkavállalók és a családok egészségének megóvása mellett. Kézenfekvő megoldásnak tűnik az otthoni munkavégzés azoknál a munkaköröknél, ahol ez megoldható.

Az atipikus vagy más néven rugalmas foglalkoztatás többnyire munkáltatói márkaelemként jelenik meg. Ez egy eszköz, amivel a cégek vonzóbbá tehetik a munkahelyet, az egyéni igényekhez mind inkább igazodva. Sokszor a kényszer szüli a rugalmas megoldásokat, amikor a munkáltató csak úgy tudja megoldani a termelést, ha átalakítja a foglalkoztatást. Például, ha sok kisgyermekes szülőt vagy sok fiatal munkavállalót alkalmaz, akik más feltételek között tudnak, akarnak dolgozni. Most ez széles kört érint.

Távoli (otthoni) munkavégzés/home office esetén a munkavállalók a munkakörükhöz tartozó feladataik egy részét otthonukban végzik. Az otthoni munkavégzés lehetőségét nem szükséges a munkaszerződésben feltüntetni, elegendő a vonatkozó szabályokban, irányelvekben rögzíteni. Nagyobb odafigyelést igényel a kommunikáció a unkatársakkal, főként a bevezetés szakaszában. A feladatok átadása, az elvégzett munka továbbítása és az egymás közötti egyeztetések is új megoldásokat kívánnak.

Távmunkáról akkor beszélünk, ha infokommunikációs eszközökkel, a munkavállaló otthonában, vagy egy ahhoz közeli kihelyezett munkahelyen történik a munkavégzés, és
elektronikus formában továbbítja munkája eredményét a kolléga. A munkahelynek munkavédelmi szempontból megfelelőnek kell lennie. A munkáltatónak rendszeresen meg kell győződnie arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállaló ismeri, illetve megtartja-e a rá vonatkozó rendelkezéseket. Ez megvalósulhat akár helyszíni ellenőrzéssel, akár a munkavállalótól információk
bekérésével.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az EFOP-1.2.9-17-2017-00044 számú projektjének keretében kidolgozásra került a Gyakorlati útmutató az atipikus foglalkoztatás bevezetéséhez, amely elektronikus formában elérhető a csak.bkmkik.hu weboldalon. Ebben részletes tájékoztatást találnak a részmunkaidő, csúsztatott munkakezdés, osztott munkakör, kötetlen munkarend lehetőségeiről
is, gyakorlati példákkal és a bevezetést segítő űrlapokkal.

Ha segítséget szeretnének kérni az induláshoz, az atipikus foglalkoztatás bevezetéséhez, kereshetik az iparkamara és partnere, az IFKA Nonprofit Kft. munkatársait a csak.bkmkik.hu oldalon található elérhetőségeken. A konzultáció az EU támogatásának köszönhetően térítésmentes – tájékoztatta lapunkat Puskás Hajnalka, a projekt szakmai vezetője.


 

IFKA logo

RÉV Szolgálat Kecskemét logó