Kétségbeesés helyett a megoldásra fókuszálás

A jelen gazdasági helyzet nem könnyű, azonban a nehézségek között is keresnünk kell a lehetőségeket. Számos, a válság hatását enyhítő rendeletek születtek a veszélyhelyzet idei alatt, ezek ismertetésére kértük fel Fodor-Rácz Attiláné Endrődi Tímea, pénzügyi és üzletviteli tanácsadót, könyvelőt, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által megvalósított Család- és Karrierpont projekt szakértőjét.


I. A rendelet egyik szegmense

A KATA adózást választó vállalkozók, a 61/2020. Korm. rendelet 1.§ (8) bekezdésben meghatározott tevékenységet végzők, e rendelet értelmében ők a mentesített tevékenységet folytatók. Egyéni vállalkozók, Betéti társaságok. A főállású, másodállásúra, kieg.tev. folytatóra is.

A rendelet által taxatíve felsorolt tevékenységek:

TESZOR

MEGNEVEZÉS

ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK tevékenység csoport közül

43.21

Villanyszerelés

43.22

Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

43.32

Épületasztalos-szerkezet szerelése

43.33

Padló-, falburkolás

43.34

Festés, üvegezés

43.91

Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS tevékenység csoport közül

49.32

Taxis személyszállítás

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS tevékenység csoport közül

55-ből

55.10

55.20

55.90  

Szálláshely-szolgáltatás (csak az alábbi TESZOR)

55.10 Szállodai szolgáltatás;

 55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely­szolgáltatás, 

55.90 Egyéb szálláshely­szolgáltatás, 

56-ból

56.29

Vendéglátás csak a

 56.29 Egyéb vendéglátás;

ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ tevékenységek közül

82.30

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

OKTATÁS tevékenységek közül

85.51

Sport, szabadidős képzés

HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS tevékenységek közül

86.10

Fekvőbeteg-ellátás

86.21

Általános járóbeteg-ellátás

86.22

Szakorvosi járóbeteg-ellátás

86.23

Fogorvosi járóbeteg-ellátás

86.90

Egyéb humán-egészségügyi ellátás

88.10

Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABADIDŐ tevékenység csoport közül

90-ből

90.01

90.02

Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (csak az alábbi TESZOR)

Előadó­művészet (90.01 TESZOR)

Előadó­művészetet kiegészítő tevékenység (90.02 TESZOR)

92.00

Szerencsejáték, fogadás

93-ból

93.13

93.19

Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (csak az alábbi TESZOR)

Testedzési szolgáltatás (93.13 TESZOR)

Egyéb sport tevékenység (93.19 TESZOR)

EGYÉB SZOLGÁLTATÁS tevékenység csoport közül

96.02

Fodrászat, szépségápolás  fodrászat, kozmetika

96.04

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

 

További feltételek: Azok a KATA vállalkozások mentesülnek, akik 2020.02. hónapban, a Katv. hatálya alá tartoztak.

 • Mi alól mentesülnek, az érintett KATA adóalanyok?
  A havonta fizetendő KATA megfizetése alól.
 • A mentesülés érinti a bevételi értékhatárt?
  Nem érinti.
 • Milyen időszakra vonatkozóan nem kell KATA-t fizetni?
  2020. 03-04-05-06. hónapokra.
 • TB ellátások?
  A mentesülés nem befolyásolja a TB ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét.
 • Biztosítás?
  A biztosítás is fennáll ezekben a hónapokban, és az eü.szolgáltatási járulékot sem kell megfizetni.
 • Adótartozás esetén milyen lehetőségek állnak rendelkezésre?
  A KATA vállalkozás 2020. 03.01. napja előtt esedékessé vált Katv. szerinti adótartozását, a vészhelyzet megszűnésének NEGYEDÉVÉT követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben (a részleteket a tárgyhó 12. napjáig fizetheti meg, a részletfizetés időszakára vonatkozóan pótlékot a hatóság nem számít fel, a részlet befizetése nem teljesül, akkor a fenti jogosultságát elveszti, a tartozás egy összegben esedékessé válik, és a hatóság 2020.03.01 napjától a késedelmi pótlékot is felszámítja.
  Adóhatóságnál kérelmezhető az adó megfizetésének halasztása, ezzel egy kis időt nyerve.

 

II. A rendelet másik szegmense: Adó és járulék megfizetése alól mentesülők köre

61/2020. Korm. rendelet az 1.§.(10) bekezdésében taxatíve felsorolt TEÁOR / TESZOR szerinti tevékenységet végzők, az 1.§ (11) bekezdésben megfogalmazott, tényleges főtevékenységet folytató vállalkozásokra vonatkozó 61/2020. Korm. rendelet 1. § (1)-(7) bekezdése. A 61/2020. Korm. rendelet 1. § (10) bekezdését módosító 68/2020. és a 97/2020. Korm. rendeletekkel egységes szerkezetben.

 • Ki mentesül e rendelet 1. § (1)-(7) bekezdésében felsorolt adók és járulékok kötelezettsége és megfizetése alól?
  Minden vállalkozás, fő és nem fő tevékenységű, esetlegesen kiegészítő tevékenységűnek minősülő is. Mindegy, milyen adózási formát választott.

 • Mit jelent adott TEÁOR szerinti tényleges főtevékenység?
  Az 1.§ (11) bekezdés alapján azt a TEÁOR tevékenységet kell érteni, amelyből az adózónak e rendelet hatálybalépését (március 24. napját) megelőző 6 hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.


Tevékenységek amelyeket az 1. § (10) bekezdés taxatíve felsorol:

TEÁOR TESZOR

MEGNEVEZÉS

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT tevékenység csoport küzül

01.19.

Egyéb, nem évelő növény termesztése

e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a a virágok-ideértve a vágni való virágot és a virágsarjat is – termesztéséből,

a vágott virág, virágcsokor és hasonló termékek kereskedelmi értékesítéséhez való előkészítéséből vagy fonásra szánt növényi termékek termesztéséből származott.

01.21.

Szőlőtermesztés

01.29.

Egyéb évelő növény termesztése

e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a a virágok-ideértve a vágni való virágot és a virágsarjat is – termesztéséből,

a vágott virág, virágcsokor és hasonló termékek kereskedelmi értékesítéséhez való előkészítéséből vagy fonásra szánt növényi termékek termesztéséből származott.

01.30.

Növényi szaporítóanyag termesztése (01. a tevékenységet végző megfelel a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV.11.) FVM rendelet 2.§ 2 pontjának

01.70.

Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

ha a tev. végző megfelel a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, vmint a vadászatról szóló 1996.évi LV. tv 50.§ (2) bek. f) pontjának 

FELDOLGOZÓIPAR

11.01

Desztillált szeszes ital gyártása

az általa gyártott szeszes ital, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mell. 6. vagy 9.pontja szerinti szeszes ital

 11.02.

Szőlőbor termelése

11.05.

Sörgyártás

ha a gyártó megfelel a jövedéki adóról szóló 2016.évi LXVIII. törvény 3.§ (3) bekezdés 17. pontjában foglaltaknak

17. *  kisüzemi sörfőzde: évente legfeljebb 200 ezer hektoliter sört előállító, más sörgyártó üzemtől jogilag és gazdaságilag független, más sörgyártó üzemtől elkülönült telephelyet használó, nem licencia alapján működő adóraktár;

KERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS  tevékenység csoport közül

46.22

 Dísznövény nagykereskedelem

47.76

Dísznövény,vetőmag,műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelem (47.76 TEÁOR)

(TESZOR 47.00.77  kizárólag a dísznövény kiskereskedelem)

SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS tevékenység csoport közül

49.32

Taxis személyszállítás (csak a 49.32.11 TESZOR)

50.30

 Belvízi személyszállítás

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS tevékenység csoport közül

55

Szálláshely-szolgáltatás

56

Vendéglátás

INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ tevékenység csoporton belül

58.13

Napilapkiadás

58.14

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

59

Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás

60

Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás

ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ tevékenységek közül

79

Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás

82.30

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABADIDŐ tevékenység csoport közül

90

Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység

92

Szerencsejáték, fogadás

93

Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység

EGYÉB SZOLGÁLTATÁS tevékenység csoport közül

96.04

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (96.04 TESZOR) csak abban az esetben, ha a tevékenységet végző megfelel a 37/1996.(X.18.) NM rendeletnek -Közfürdő

 

 • Melyik időszakra vonatkozik a mentesülés?
  2020. év 03-04-05-06 hónapokra. (1. § (3) bek.)

 • Milyen adókat, járulékokat nem kell teljesíteni?
  - Szociális hozzájárulási adó (2018. évi LII. tv.) alapján fennálló adófizetési kötelezettséget; a 17,5 %-ot.
  - Szakképzési hozzájárulás (2011. évi CLV. tv.) alapján fennálló kötelezettséget, a 1,5%-ot.
  - Járulékfizetési kötelezettséget (Tbj. szabályaitól eltérően) úgy kell teljesíteni, hogy a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb (maximum) 7.710.- Ft összeget kell megfizetni. Jogalkotó célja, a munkavállalók, az egyéni és társas vállalkozók helyzetének javítása. Az érintettek magasabb nettó bért, jövedelmet kapnak, a fenti ágazatokban.

 • Milyen jövedelem kifizetés esetén érvényesíthető?
  Foglalkoztatónál a munkaviszonyban alkalmazott személy bére, az egyéni vállalkozónak és a 1997. évi LXXX. tv (Tbj.) szerinti társas vállalkozónak e jogállására tekintettel elszámolt jövedelme.

 • Érinti e a biztosított tb ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét ?
  Nem

 • Rehabilitációs hozzájárulás (2011. évi CXCI. tv.) a kötelezett előleget nem fizet, az éves kötelezettség 2/3-át kell csak megfizetni.

KIVA alany, amely a (10) bekezdés szerinti tev. végzi, minden dolgozójára tekintettel érvényesítheti, KIVA adóalapjából csökkentheti a személyi jellegű ráfordítás összegét.

Turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettek, a turizmusfejlesztési hozzájárulást 2020. 03-04-05-06 hónapokra nem kell kiszámítani, megfizetni.


III. szegmens

Ágazathoz, tevékenységhez nem kötött, minden vállalkozás számára elérhető lehetőségek, a feltételek fennállása esetén
Van alkalmazott a vállalkozásban, csökkentett munkaidőben kívánjuk foglalkoztatni, ebben a válságos időszakban.
Lehetőség van, a távolléti díj kieső munkaidőre járó arányos részének támogatás igénylésére. A 105/2020. Korm.rendelet és az azt módosító 141/2020. Korm.rendelet alapján, a veszélyhelyzet ideje alatt, e rendeletben meghatározott feltételek figyelembevétele mellett. A támogatás részletes feltételeinek megismerésében, kérje a segítségem.
Ha nulla a vállalkozás bevétele, és nem tartozik a mentesülő ágazatok körébe? Van lehetőség egyéni vállalkozását szüneteltetni, a betéti társaság alapító okiratát módosítani.
Likviditási nehézségek esetén, kérje pénzügyi tanácsadója, pénzintézete segítségét. Különböző hitelkonstrukciók vannak jelen a pénzügyi piacon, alacsony kamatozású, kamattámogatott hitelek. Lehetőség van, a törlesztés elhalasztására is.
Jelen helyzetben szinte minden vállalkozásnak válságmenedzselésre van szüksége. A nehézségek között ott vannak a lehetőségek, a kétségbeesés helyett, a megoldásokra kell fókuszálni. Segítünk.


 

IFKA logo

RÉV Szolgálat Kecskemét logó